20 Ιαν 2013

Νόμος είναι το (;) δίκιο του εργάτη


Περί ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗ  και γενικά κομματικών ΜΜΕ

Αναδημοσιεύουμε σχόλιο από την σελίδα Παραπολιτικά της εφημερίδας «Αυγή» της 18/1/2013 το οποίο αναφέρεται στην κατάσταση που επικρατεί στην εφημερίδα «Ριζοσπάστης». Για λόγους  δεοντολογίας αναδημοσιεύουμε, επίσης, επιστολή που δημοσιεύτηκε δύο μέρες αργότερα εργαζόμενου που διαψεύδει ως αναληθές το σχόλιο.

Οι «Μαχόμενοι Δημοσιογράφοι» έχουν κατ΄ επανάληψη συγκρουστεί μέσα στο ΔΣ της ΕΣΗΕΑ (πρόσφατα αλλά και στο παρελθόν) με λογικές «ιδεολογικού απυρόβλητου» όταν μιλάμε για όρους και συνθήκες εργασίας (απολύσεις, μειώσεις μισθών, ελευθερία έκφρασης κ.λ.π.).

Για μας δεν υπάρχουν εργαζόμενοι δύο ταχυτήτων, δεν υπάρχουν ανθρώπινα δικαιώματα και ανάγκες που φιλτράρονται μέσα από «απώτερους στόχους» ή, ακόμη χειρότερα, μέσα από μικροπολιτικά συμφέροντα. Συνεπείς σ΄αυτή τη θέση καταγγέλλαμε, καταγγέλλουμε και θα καταγγέλλουμε πάντα όποια παραβίαση εργασιακών δικαιωμάτων από όπου και αν εκπορεύεται και με όποια -τάχα μου ιδεολογική η άλλη- δικαιολογία χρησιμοποιείται.

Τέλος, πιστεύουμε ακράδαντα ότι τα ΜΜΕ που έχουν σημαία τους και συνδέονται με τους αγώνες και τα δικαιώματα της εργατικής τάξης (σ.σ. η και όσα εκφράζουν την εκκλησία, για να μην τα ξεχνάμε κι αυτά, χωρίς και να τα ταυτίζουμε με τα προηγούμενα!!!) ΟΦΕΙΛΟΥΝ να δίνουν τον τόνο και να προσφέρουν την ειδοποιό διαφορά από τα ΜΜΕ στυγνών καπιταλιστών εργοδοτών. Στην πράξη και όχι στα λόγια. Αυτό και μόνο αυτό θα πει, για μας, ιδεολογική συνέπεια.


«Επαναστατική κατάσταση» στον «Ριζοσπάστη»

Καθεστώς εκφοβισμού επιχειρεί να επιβάλει η
διεύθυνση του «Ριζοσπάστη» στους εργαζόμενους,
μετά το κλείσιμο του 902 TV και τις πρόσφατες απο-
λύσεις πέντε δημοσιογράφων. To ΚΚΕ, παρότι «πρω-
τοπορεί» στους αγώνες για τη χειραφέτηση του λαού
και την αναζωογόνηση του εργατικού λαϊκού κινήμα-
τος, δεν ακολουθεί την ίδια πολιτική και για τους δι-
κούς του εργαζόμενους. Όπως λέει το ίδιο, διότι ο
«Ρ» δεν είναι καπιταλιστική επιχείρηση, οπότε λει-
τουργεί με άλλους όρους.

Ιδού λοιπόν πώς λειτουργεί η μη καπιταλιστική ε-
πιχείρηση του ΚΚΕ, στην οποία απαγορεύονται ακό-
μα και οι συνελεύσεις εργαζομένων, εντός του κτηρίου
του Περισσού, κεκλεισμένων των θυρών. Απαγορεύ-
εται ακόμα και να μιλήσουν:

Στις αρχές της εβδομάδας 16 εργαζόμενοι δημο-
σιογράφοι της εφημερίδας, μη μέλη του κόμματος,
ζήτησαν εγγράφως από τον εκπρόσωπό τους στην Ε-
ΣΗΕΑ να συγκαλέσει συνέλευση εργαζομένων, προ-
κειμένου να συζητηθούν οι εξελίξεις στην εφημερί-
δα και να παρουσιάσει η διεύθυνση ποιο είναι το σχέ-
διό της για τους εργαζόμενους. Οι 16 επισημαίνουν ό-
τι θα πρέπει να απαντηθεί ποιος είναι ο αριθμός των
δημοσιογράφων που θα απολυθεί, ποιο είναι το χρο-
νοδιάγραμμα των απολύσεων και με ποιο καθεστώς θα
εργάζονται όσοι παραμείνουν.

Πρώτη δουλειά του εκπροσώπου ήταν να ενημε-
ρώσει τη διεύθυνση του «Ριζοσπάστη». Από την ε-
πόμενη μέρα ξεκίνησε ένα όργιο τρομοκρατίας από
τους υπεύθυνους των τμημάτων. Μιλώντας στον κα-
θένα ξεχωριστά προειδοποίησαν τους 16 να σταμα-
τήσουν αμέσως κάθε ενέργεια, να σταματήσουν να
ζητούν συνέλευση, να μην προσφύγουν στην ΕΣΗΕΑ
γιατί αυτό σημαίνει ρήξη με την εφημερίδα και με το
ΚΚΕ.

Η συμπεριφορά της ηγεσίας του ΚΚΕ θα αξιοποιη-
θεί από την εργοδοσία σε πολλές επιχειρήσεις για να
χτυπηθούν οι εργατικοί αγώνες σε μια περίοδο κρίσης.

ΑΓΓΕΛΑ ΝΤΑΡΖΑΝΟΥ

Από τον συνάδελφο Φώτη Κοντό-
πουλο του "Ριζοσπάστη", λάβαμε ε-
πιστολή αναφορικά με το χθεσινό δη-
μοσίευμά μας με τίτλο "Επαναστατι-
κή κατάσταση στον Ριζοσπάστη". Να
θυμίσουμε ότι δεν αναφερθήκαμε σε
ονόματα, αλλά στην άρνηση του ερ-
γασιακού εκπροσώπου να συγκαλέσει
συνέλευση και στην παρέμβαση της
διεύθυνσης.

"Αγαπητή συνάδελφε

Σε σχέση με το κείμενο που υπο-
γράφετε στη σελ. 11 της έγκριτης ε-
φημερίδας σας 'Αυγή' της 18.01.2013
και για την αληθή πληροφόρηση των
αναγνωστών σας, θα ήθελα να σας ε-
νημερώσω σε ό,τι με αφορά πως: Δεν
έχω βιώσει κανένα 'καθεστώς εκβια-
σμού' από τη διεύθυνση της εφημερί-
δας 'Ριζοσπάστης' στην οποία εργά-
ζομαι εδώ και 17 χρόνια, όπως επίσης
και κανένα 'όργιο τρομοκρατίας από
τους υπεύθυνους των τμημάτων'. 

Ευχαριστώ εκ των προτέρων.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Η γνώμη σας μετράει για μάς