8 Απρ 2013

Πρόστιμο - μαμούθ στον Κ. Γιαννίκο για παραβίαση της ιδιωτικής ζωής μητροπολίτηΟριστικά και αμετάκλητα ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του τηλεοπτικού σταθμού Alter (έχει
παύσει να εκπέμπει σήμα) Κων. Γιαννίκος θα πληρώσει το πρόστιμο των 150.000 ευρώ που του επέβαλε τον Ιούνιο του 2005 το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης, καθώς παραβίασε ο σταθμός την ιδιωτική και οικογενειακή ζωή μητροπολίτη.

Το πρόστιμο θα πληρωθεί καθώς το Συμβούλιο της Επικρατείας απέρριψε σχετική αίτηση τόσο του τηλεοπτικού σταθμού («Ελεύθερη Τηλεόραση»), όσο και του προφυλακισμένου κ. Γιαννίκου, ενώ με άλλες αποφάσεις του Ανωτάτου ακυρωτικού Δικαστηρίου μικρότερα πρόστιμα θα πληρώσουν οι τηλεοπτικοί σταθμοί Mega Channel και Alpha Channel.


Ειδικότερα, το επίμαχο πρόστιμο στον Alter και τον κ. Γιαννίκο επιβλήθηκε τον Ιούνιο του 2005 από το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης, καθώς την 1η Φεβρουαρίου 2005 στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του επίμαχου τηλεοπτικού σταθμού, ο παρουσιαστής αναφέρθηκε «σε σκάνδαλο που συνετάραξε την Εκκλησία όταν πρώην μητροπολίτης είχε παρουσιάσει στην Ιερά Σύνοδο της Εκκλησίας της Ελλάδος μαγνητοταινία με προκλητικά ερωτικούς διαλόγους, μεταξύ άλλου μητροπολίτου και ενός 20χρονου νεαρού». Μετά την επίμαχη αναφορά ακολούθησε ηχητική και εικονική παράσταση με διάλογο αισχρού περιεχόμενου.

Το πρόστιμο επιβλήθηκε για παράβαση του άρθρου 9 του Συντάγματος και το άρθρο 8 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΣΔΑ) που καθιερώνει το απαραβίαστο της ιδιωτικής και οικογενειακής ζωής, καθώς και για παράβαση της ραδιοτηλεοπτικής νομοθεσίας (Ν. 2328/1995, Π.Δ. 77/2003, κ.λπ.).

Κατόπιν αυτού ο επίμαχος σταθμός και ο κ. Γιαννίκος προσέφυγαν στο Ανώτατο Ακυρωτικό Δικαστήριο ζητώντας να ακυρωθεί το πρόστιμο των 150.000 ευρώ. Όμως το Δ' Τμήμα του ΣτΕ με πρόεδρο τον αντιπρόεδρο Σωτ. Ρίζο απέρριψε ως αβάσιμους όλους τους ισχυρισμούς που προέβαλε ο πρόεδρος του Alter.

Αναλυτικότερα, οι σύμβουλοι Επικρατείας υπογραμμίζουν ότι «η προβολή σε τηλεοπτική εκπομπή μαγνητοφωνημένης τηλεφωνικής συνδιάλεξης με αντικείμενο την ερωτική ζωή προσώπου τινος και δη την επιλογή του γενετήσιου προσανατολισμού του, συνιστά παραβίαση της ιδιωτικής ζωής, ο σεβασμός της οποίας κατοχυρώνεται από τη διάταξη του άρθρου 9 παράγραφος 1 του Συντάγματος και το άρθρο 8 της ΕΣΔΑ και στην οποία (ιδιωτική ζωή) εμπεριέχεται και το δικαίωμα του κάθε ατόμου να επιλέγει τον γενετήσιο προσανατολισμό του».

Εξ άλλου, συνεχίζουν οι δικαστές, «η ελευθερία του πληροφορείν και του πληροφορείσθαι δεν περιλαμβάνει και την ελευθερία μετάδοσης πληροφοριών που ανάγονται στις ερωτικές προτιμήσεις των προσώπων, πεδίο το οποίο περιλαμβάνεται στον πυρήνα της προστατευόμενης και απαραβίαστης από τον οποιονδήποτε τρίτο, σφαίρας της ιδιωτικής του ζωής».

Αυτό μάλιστα, προσθέτει η δικαστική απόφαση, «εν όψει και του ότι, σύμφωνα με το άρθρο 15 παράγραφος 2 του Συντάγματος, η λειτουργία των ραδιοτηλεοπτικών σταθμών υπάγεται στον άμεσο έλεγχο του Κράτους, ο οποίος σκοπεί, μεταξύ των άλλων, στην εξασφάλιση ποιοτικής στάθμης των μεταδιδόμενων εκπομπών προς την οποία είναι προδήλως ασυμβίβαστες εκπομπές με αντικείμενο τη μετάδοση πληροφοριών σχετικών με τον απαραβίαστο πυρήνα της ιδιωτικής ζωής των ανθρώπων και ειδικότερα των εκδηλώσεων της ερωτικής τους ζωής». Ζήτημα υποχώρησης της προστασίας της προσωπικότητας και της ιδιωτικής ζωής σε σχέση με την ελευθερία της έκφρασης και της πληροφόρησης του κοινού -προσθέτουν οι δικαστές- «τίθεται μόνο στην περίπτωση που υφίσταται δικαιολογημένο δημόσιο συμφέρον το οποίο επιβάλλει τη δημοσιοποίηση των σχετικών πληροφοριών».

Παράλληλα, υπογραμμίζεται στην απόφαση του ΣτΕ: «Η προστασία του ιδιωτικού βίου των προσώπων που κατέχουν δημόσιο αξίωμα, όπως είναι οι μητροπολίτες, δεν μπορεί να κατοχυρώνεται σε απόλυτο βαθμό, όπως ισχύει για τους ιδιώτες, τα δε όρια της κριτικής και αντίστοιχα η ανοχή που πρέπει να επιδεικνύουν τα ανωτέρω πρόσωπα στην κριτική αυτή πρέπει να είναι μεγαλύτερη από αυτή που πρέπει να απαιτείται από τους απλούς πολίτες. Όμως, και στην τελευταία αυτή περίπτωση, η μετάδοση πληροφοριών σχετικά με δραστηριότητα σχετιζόμενη με την ερωτική ζωή και τις ερωτικές προτιμήσεις προσώπου κατέχοντος δημόσιο αξίωμα πρέπει να γίνεται με τρόπο λιτό (και όχι δραματοποιημένο), με την απλή μετάδοση της σχετικής είδησης ή πληροφορίας, να αποβλέπει δε στην ενημέρωση του κοινού και όχι στον σκανδαλισμό της κοινής γνώμης και στον εξευτελισμό και διασυρμό της προσωπικότητας, καθώς και στην προσβολή της αξιοπρέπειας των ανωτέρω (Σ.σ.: μητροπολιτών), η προστασία της οποίας αποτελεί υποχρέωση της Πολιτείας που υλοποιείται με την επιβολή από το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης των προβλεπόμενων από το άρθρο 4 παράγραφος 1 του Ν. 2328/1995 διοικητικών κυρώσεων».

Η αυτούσια παρουσίαση της επίμαχης αισχρής συνομιλίας, καθώς και ο δραματοποιημένος τρόπος παρουσίασης (ηχητική αναπαραγωγή και οπτική παρουσίαση), υπογραμμίζουν οι σύμβουλοι Επικρατείας, «υπερέβη προδήλως το αναγκαίο για την ενημέρωση της κοινής γνώμης μέτρο σε ζητήματα δημοσίου ενδιαφέροντος όπως ενδεχομένως θα ήταν αφενός μεν η ανάδειξη της διαφθοράς που τυχόν επικρατεί στους κόλπους της Εκκλησίας, αφετέρου δε η αποκάλυψη του τρόπου με τον οποίο οι ανώτατοι κληρικοί εκμεταλλεύονται τα προνόμια που τους παρέχει η θέση τους, προκειμένου να επιτύχουν την προαγωγή του ερωτικού τους βίου».

Κατά συνέπεια, σημειώνεται στην δικαστική απόφαση, η επίμαχη μετάδοση είχε ως αποτέλεσμα τον εξευτελισμό της προσωπικότητας του μητροπολίτη και τον σκανδαλισμό της κοινής γνώμης, ενώ συνιστά ευθεία προσβολή της αξιοπρέπειας του ατόμου, η προστασία της οποίας αποτελεί πρωταρχική υποχρέωση της Πολιτείας σύμφωνα με το άρθρο 2 του Συντάγματος.

Ακόμη, καταλήγει η δικαστική απόφαση, την ίδια στιγμή υπάρχει σφοδρή πιθανότητα να προκληθεί σοβαρή βλάβη στην πνευματική και ηθική ανάπτυξη των ανηλίκων, οι οποίοι τυχόν θα παρακολουθούσαν το δελτίο ειδήσεων.

Με άλλη δεύτερη απόφαση του ίδιου Τμήματος του ΣτΕ (1363/2013) απερρίφθη και πάλι αίτηση του Alter για πρόστιμο 15.000 ευρώ. Το πρόστιμο αυτό είχε επιβληθεί και πάλι από το Ε.Σ.Ρ. καθώς στην εκπομπή «Πολύ μπλα-μπλα» στις 14.7.2009 η τηλεπαρουσιάστρια σχολίαζε ορισμένους εκπροσώπους χωρών (Κροατία, Λετονία, Σερβία, Σλοβακία, κ.λπ.) που συμμετείχαν στο διαγωνισμό τραγουδιού της «Eurovision 2009» με απρεπείς και υβριστικές λέξεις και εκφράσεις, μη συμβατές με τον ψυχαγωγικό χαρακτήρα της εκπομπής.

 Πρόστιμα και σε άλλους σταθμούς

 Επίσης, το Ανώτατο Ακυρωτικό Δικαστήριο με δύο άλλες αποφάσεις του (1349 και 1368/2013) απέρριψε δύο αιτήσεις του Mega Channel («Τηλέτυπος Α.Ε.») με τις οποίες ζητούσε να ακυρωθούν αντίστοιχα πρόστιμα ύψους 40.000 ευρώ και 20.000 ευρώ για παραβίαση τηλεοπτικής νομοθεσίας (διαφημιστικά μηνύματα, προβολή σκηνών ερωτικού πάθους σε ζώνη που παρακολουθούν παιδιά).
Τέλος, απερρίφθησαν με τις υπ΄ αριθμ. 1338-1339/2013 αποφάσεις του ίδιου Τμήματος του ΣτΕ δύο προσφυγές του Alpha Channel και του μετόχου του εν λόγω σταθμού Γ. Ψαρρά για πρόστιμο 100.000 ευρώ λόγω παράβασης της ραδιοτηλεοπτικής νομοθεσίας.

Πηγή: imerisia.gr-AMΠΕ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Η γνώμη σας μετράει για μάς