22 Ιουλ 2016

«Μαύρο» στο ΕΣΡ!

Αδυνατεί να παρακολουθήσει την τηλεόραση και το ραδιόφωνο το ΕΣΡ, με τα συστήματα καταγραφής του εκτός λειτουργίας και την πληροφοριακή του υποδομή ευάλωτη σε επιθέσεις από υιούς. Και με το πρόβλημα της μη νόμιμης συγκρότησης που αντιμετωπίζει από τον περασμένο Οκτώβριο λόγω της έλλειψης συναίνεσης ανάμεσα σε κυβέρνηση και αντιπολίτευση, ο ρόλος του περιορίζεται ακόμη περισσότερο, κατά παράβαση του Συντάγματος.
Στην ετήσια έκθεση του 2015 η Ραδιοτηλεοπτική Αρχή αναφέρει πως «τα συστήματα ΤΠΕ του Συμβουλίου, τα οποία στο παρελθόν χρησιμοποιήθηκαν για την καταγραφή και διάθεση 16 τηλεοπτικών προγραμμάτων, έχουν τεθεί εκτός λειτουργίας λόγω ...

της φθοράς από την αδιάλειπτη –24ωρη, καθ’ όλη τη διάρκεια των προηγούμενων ετών– λειτουργία τους και της αδυναμίας υποστήριξής τους λόγω παλαιότητας». Μετά τη βομβιστική επίθεση του Απριλίου του 2014 «είχαν αποκατασταθεί βραχυπρόθεσμα οι λειτουργίες καταγραφής τηλεοπτικών προγραμμάτων του συστήματος ΠΑΝΟΠΤΗΣ, σε συνεργασία με τους κατασκευαστικούς οίκους του υλικού και του λογισμικού του». Μετά τη διακοπή, όμως, της αναλογικής εκπομπής των τηλεοπτικών σταθμών στην Αττική και την εμφάνιση δυσλειτουργιών στους δίσκους αποθήκευσης,  «το σύστημα έχει καταστεί ανενεργό»!  Και, όπως σημειώνεται, «το σύστημα χρειάζεται οικονομική και τεχνική αξιολόγηση για τις περαιτέρω διαδικασίες αποκατάστασης της λειτουργίας του».
Προς το παρόν, στο Συμβούλιο πραγματοποιείται καταγραφή 10 τηλεοπτικών προγραμμάτων εθνικής εμβέλειας και 5 ραδιοφωνικών προγραμμάτων του Νομού Αττικής μέσω του εφεδρικού εξοπλισμού του, από συσκευές εγγραφής οπτικοακουστικού περιεχομένου (standalone video recorders), χωρίς όμως να καλύπτεται όλο το 24ωρο, ενώ η διάθεση του υπό εξέταση οπτικοακουστικού περιεχομένου στο τοπικό δίκτυο υπολογιστών του ΕΣΡ απαιτεί και χειροκίνητη εργασία, με αντίστοιχη καθυστέρηση. Επιπλέον, η χωρητικότητα της μνήμης των συσκευών εγγραφής καλύπτει μια χρονική περίοδο 20 ημερών αντί των 90 που κάλυπτε η μνήμη των συστημάτων ΤΠΕ για την εποπτεία των ραδιοτηλεοπτικών προγραμμάτων.
Παρά τα προβλήματα, εντός του 2015 ελέγχθηκαν τουλάχιστον 183 ραδιοτηλεοπτικές εκπομπές και επιπλέον 1.000 κεντρικά δελτία ειδήσεων για τον δειγματοληπτικό έλεγχο της πολιτικής πολυφωνίας.
Τα προβλήματα επεκτείνονται και στο υπόλοιπο πληροφοριακό σύστημα της Αρχής. Όπως αναφέρεται στην έκθεση, «στο ΕΣΡ χρησιμοποιούνται πεπαλαιωμένοι προσωπικοί ηλεκτρονικοί υπολογιστές (PCs) χρηστών, των οποίων η κατάσταση επιδεινώθηκε και από την έκρηξη της 10ης Απριλίου 
2014». Ακόμη, «το λειτουργικό σύστημα Microsoft Windows XP SP-3 αυτών των PCs έχει τεθεί εκτός υποστήριξης από την κατασκευάστρια εταιρεία Microsoft ήδη από την 8η Απριλίου 2014». Επίσης, «το λειτουργικό σύστημα Microsoft Windows 2003 Server R2 των εξυπηρετητών (servers) FUJITSU, που πρόσφατα προμηθεύτηκε το ΕΣΡ, ετέθη εκτός υποστήριξης από την κατασκευάστρια εταιρεία Microsoft τη 14η Ιουλίου 2015». Επιπλέον, «η βάση δεδομένων Oracle 10g των τριών εφαρμογών της ALTEC, του ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ, της ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ και του ΟΠΣ Μητρώου ΜΜΕ, έχει τεθεί εκτός υποστήριξης (extended support) από την κατασκευάστρια εταιρεία Oracle ήδη από τον Ιούλιο του 2013». Και πολλά άλλα ακόμη, που ο χώρος δεν επαρκεί για την καταγραφή τους…
πηγή: τυπολογίες

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Η γνώμη σας μετράει για μάς