17 Μαΐ 2015

Δεν χρειάζονται «ταγματάρχες», στρατιώτες θέλουμε…


Η πύλη μόλις έχει ανοίξει και πάλι στους εργαζόμενους της ΕΡΤ.

Δεν θα μπορούσαμε ποτέ, εμείς οι Μαχόμενοι Δημοσιογράφοι να εκφέρουμε άποψη σχετικά με την επιλογή του προέδρου και του διευθύνοντος συμβούλου της ΕΡΤ. Οι πολιτικές επιλογές δεν είναι μέσα στα συνδικαλιστικά μας ενδιαφέροντα και δεν το έχουμε κάνει ποτέ ως τώρα. Να τις κρίνουμε, δηλαδή, εάν δεν αφορούν άμεσα την δημοσιογραφική δεοντολογία και τις εργασιακές συνθήκες. Επίσης δεν κρίνουμε πρόσωπα αλλά θεσμούς… Στην περίπτωση όμως της ΕΡΤ