24 Αυγ 2010

Με κοινή υπουργική απόφαση οι αμοιβές των επικεφαλής της ΕΡΤ

Στη Βουλή κατατέθηκε το σχέδιο νόμου του υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού στο οποίο περιλαμβάνονται και ρυθμίσεις για την ΕΡΤ. Σε αυτό διαχωρίζονται πλέον οι θέσεις του προέδρου και του διευθύνοντος συμβούλου της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης και το ενδεκαμελές διοικητικό συμβούλιο ορίζεται με κοινή απόφαση των υπουργών Οικονομικών και Πολιτισμού και Τουρισμού.

Στο ίδιο νομοσχέδιο ορίζεται ότι οι αμοιβές του διευθύνοντος συμβούλου, αλλά και των γενικών διευθυντών θα ορίζονται με Κοινή Υπουργική Απόφαση και «κατά παρέκκλιση από κάθε άλλη διάταξη». Και με αυτό τον τρόπο θα ξεπεραστεί η σφιχτή δημοσιονομική πολιτική τουλάχιστον ως προς την αμοιβή του διευθύνοντος συμβούλου και γενικών διευθυντών της ΕΡΤ.
Με ΚΥΑ ,επίσης, θα ορίζονται και οι αμοιβές και αποζημιώσεις των μελών του Δ.Σ. της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης το οποίο θα συνεχίσει να απαρτίζεται από 11 μέλη, δύο εκ των οποίων θα είναι εκλεγμένοι εκπρόσωποι των εργαζομένων.

Με εξαίρεση τους εκπροσώπους των εργαζομένων τα υπόλοιπα μέλη του Δ.Σ. δεν μπορούν να είναι υπάλληλοι της ΕΡΤ, προμηθευτές ή αντισυμβαλλόμενοι (με σύμβαση έργου ή άλλη σύμβαση) της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης ή οποιασδήποτε άλλης εταιρείας που αναπτύσσει δραστηριότητα στο χώρο της ραδιοφωνίας ή τηλεόρασης.

Διευθύνων σύμβουλος και γενικοί διευθυντές είναι ελευθέρως ανακλητοί και κατά τη διάρκεια της θητείας τους αναστέλλεται η άσκηση οποιασδήποτε επαγγελματικής δραστηριότητάς τους. Οι γενικοί διευθυντές μπορεί να απασχοληθούν παράλληλα και σε θυγατρικές της ΕΡΤ χωρίς πρόσθετη αμοιβή. Με ΚΥΑ των υπουργών Οικονομικών και Πολιτισμού και Τουρισμού που εκδίδεται μέσα σε δύο μήνες από την έναρξη ισχύος του συγκεκριμένου νόμου διορίζονται με θητεία μέχρι 30/6/2012 τα μέλη του Δ.Σ. της ΕΡΤ χωρίς να απαιτείται πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Η γνώμη σας μετράει για μάς