19 Μαρ 2013

Καταγγελία στο ΣΕΠΕ για την εφημερίδα «ΚΕΡΔΟΣ»


Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΣΗΕΑ απέστειλε την ακόλουθη καταγγελία προς το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε.) σχετικά με την εφημερίδα «ΚΕΡΔΟΣ»:

«Κύριοι,

Σας ενημερώνουμε ότι η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΚΕΡΔΟΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», η οποία εδρεύει στο Χαλάνδρι Αττικής, οδός Ριζαρίου αρ. 16 και εκπροσωπείται νόμιμα, η οποία εκδίδει την οικονομική εφημερίδα «ΚΕΡΔΟΣ», παραβαίνει συστηματικά τις κατά νόμο υποχρεώσεις της προς τους εργαζομένους.

Ειδικότερα, η εργοδότρια εταιρεία οφείλει το σύνολο των δεδουλευμένων αποδοχών των συναδέλφων δημοσιογράφων των μηνών Ιανουαρίου, Φεβρουαρίου και Μαρτίου 2013, αλλά και τις διαφορές, που προκύπτουν από τα επιδόματα που αυθαίρετα και καταχρηστικά έχει παρακρατήσει από τους μισθούς τους για τους μήνες Ιούνιο, Ιούλιο, Αύγουστο, Σεπτέμβριο, Οκτώβριο, Νοέμβριο και Δεκέμβριο 2012.


Πέραν αυτών η εργοδότρια εταιρεία, παρά και την από 22/10/2012 (κατά τη διενέργεια προηγούμενης εργατικής Διαφοράς μεταξύ μας) σύσταση της Υπηρεσίας σας για εφαρμογή των νομίμων, αλλά και την από 30/11/2012 γνωμοδότηση κατόπιν αιτήματος της εργοδότριας του Τμήματος Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας της Διεύθυνσης Αμοιβής Εργασίας της Γενικής Διεύθυνσης Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, περί εξακολούθησης ισχύος των διατάξεων της λήξασας ΣΣΕ μας ως ατομικών συμβάσεων εργασίας των εργαζομένων δημοσιογράφων, εξακολουθεί παράνομα και καταχρηστικά να μην καταβάλει τα νόμιμα επιδόματα των συντακτών και δεν εξοφλεί τις δεδουλευμένες αποδοχές των συναδέλφων αλλά ουσιαστικά καταβάλει έναντι.

Επειδή οι πράξεις της καταγγελλόμενης εταιρείας παρεκκλίνουν από κάθε νομικό και λογικό πλαίσιο, σας ζητούμε να προχωρήσετε στις νόμιμες ενέργειες.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος                       Η Γενική Γραμματέας»

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Η γνώμη σας μετράει για μάς