24 Ιαν 2012

Η πρόταση του ΟΜΕΔ για τη συλλογική σύμβαση των τεχνικων ραδιοφωνίας

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΤΕΡ θέλοντας να συμβάλει στην ενημέρωση των εργαζομένων δίνει στη δημοσιότητα το κυριότερο απόσπασμα της Μεσολαβητικής πρότασης της Μεσολαβήτριας του Οργανισμού Μεσολάβησης και Διαιτησίας (ΟΜΕΔ) κας Αθηνάς Μαλαγαρδή κατά τη διαδικασία κατάρτισης Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας που αφορά τους τεχνικούς ραδιοφώνου – μέλη της Ένωσης Τεχνικών Ελληνικής Ραδιοφωνίας (Ε.Τ.Ε.Ρ.) που εκδόθηκε στις 18 Ιανουαρίου 2012.


Σύμφωνα με την Μεσολαβητική Πρόταση: με αριθμό Πρωτοκόλλου ΟΜΕΔ 43 της 18ης/ 1ου / 2012

(Α) Εργαζόμενοι με προϋπηρεσία από 0 έως 10ο έτος συμπληρωμένο (α) από την έναρξη ισχύος της παρούσας, αύξηση των κατωτάτων ορίων βασικών μηνιαίων μισθών (μισθολογικών κλιμακίων) για τους εργαζόμενους Τεχνικούς (Ηχολήπτες και Ηλεκτρονικούς), σε Ρ/Σ της Χώρας κατά ποσοστό ίσο με το ποσοστό της ετήσιας μεταβολής του ευρωπαϊκού πληθωρισμού για το έτος 2010, (β) Από 1ης Ιουλίου 2012, αύξηση των κατωτάτων ορίων βασικών μηνιαίων μισθών (μισθολογικών κλιμακίων) για τους εργαζόμενους Τεχνικούς (Ηχολήπτες και Ηλεκτρονικούς), σε Ρ/Σ της Χώρας όπως αυτοί έχουν διαμορφωθεί από την έναρξη ισχύος της παρούσας με βάση την περίπτωση (α) κατά ποσοστό ίσο με το ποσοστό της ετήσιας μεταβολής του ευρωπαϊκού πληθωρισμού για το έτος 2011.

Για τους σκοπούς εφαρμογής της παρούσας παραγράφου, ως «ευρωπαϊκός πληθωρισμός» λαμβάνεται το ποσοστό μέσης ετήσιας μεταβολής έναντι του προηγουμένου έτους του Εναρμονισμένου Δείκτη Τιμών Καταναλωτή (Harmoniced Index of concumer prices) της Ευρωζώνης (Euro area) όπως αυτός ανακοινώνεται από την Eurostat.

(B) Εργαζόμενοι με προϋπηρεσία από 10ο έτος συμπληρωμένο έως και 41ο και άνω: τα κατώτατα όρια βασικών μηνιαίων μισθών (μισθολογικών κλιμακίων) για τους εργαζόμενους Τεχνικούς (Ηχολήπτες και Ηλεκτρονικούς), σε Ρ/Σ της Χώρας παραμένουν στο ίδιο ύψος που είχαν διαμορφωθεί βάσει της υπ’ αριθμ. 2-Εφ/2010 Διαιτητικής κατ’ Έφεση Απόφασης (ΠΚ Υπουργείου Εργασίας και Κοιν. Ασφάλισης 1/5-01-2011) χωρίς μισθολογική αύξηση.

Άρθρο 3

Διατήρηση διατάξεων – Αρχή ευνοϊκότερης ρύθμισης

α. Όροι προηγούμενων συλλογικών ρυθμίσεων (ΣΣΕ, ΔΑ) που δεν καταργούνται ή τροποποιούνται ρητά με την παρούσα ή δεν αντίκεινται στους όρους της, διατηρούνται σε ισχύ.

β. Ευνοϊκότεροι όροι αμοιβής και εργασίας που προβλέπονται από ατομική σύμβαση, νόμους, διατάγματα, υπουργικές αποφάσεις, συλλογικές ρυθμίσεις, Κανονισμούς Εργασίας, επιχειρησιακή συνήθεια, καθώς και οι όροι της ΕΓΣΣΕ δεν θίγονται από τις διατάξεις της παρούσας και εξακολουθούν να ισχύουν.

Άρθρο 4

Έναρξη ισχύος

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από την 7.10.2011.”

Την υπόθεση από την πλευρά της νομικής στήριξης για την Ε.Τ.Ε.Ρ χειρίστηκε ο δικηγόρος μας κος Δημήτρης Περπατάρης, τον οποίο και ευχαριστούμε.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Η γνώμη σας μετράει για μάς