20 Μαΐ 2013

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων – Μελών ΕΔΟΕΑΠ


Προς

Τους Μετόχους – Μέλη

του Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π.


Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Η Διοίκηση του Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π. σας προσκαλεί στην Α’ Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων – μελών του Οργανισμού που η σύγκλησή της προβλέπεται από τα άρθρα 15 και 25 του Καταστατικού.

Οι ημερομηνίες σύγκλησης της Συνέλευσης αυτής καθορίσθηκαν ως εξής, με απόφαση του Δ.Σ. του Οργανισμού:


Πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση

Συγκαλείται την 27η Μαΐου 2013, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12.00στην Αίθουσα Συνεδρίων του κτιρίου του ΕΔΟΕΑΠ (Σισίνη 18 & Ηριδανού 5 – 1ος όροφος) με τα ακόλουθα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης:

1. Ανακοινώσεις της Διοίκησης

2. Διοικητικός και Οικονομικός Απολογισμός του Διοικητικού Συμβουλίου

3. Έκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής για την οικονομική χρήση έτους 2012

4. Έγκριση των πεπραγμένων του Δ.Σ.

5. Έγκριση Ισολογισμού και αποτελεσμάτων χρήσεως 2012

6. Έγκριση Προϋπολογισμού χρήσεως 2013

Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία με παρόντες το 1/3 του

αριθμού των μετόχων-μελών του Οργανισμού.

Δεύτερη Τακτική Γενική Συνέλευση

Σε περίπτωση που δεν θα επιτευχθεί απαρτία, η Γενική Συνέλευση συγκαλείται εκ νέου την 6η Ιουνίου 2013, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12.00 στον ίδιο τόπο και με τα ίδια θέματα της Ημερήσιας Διάταξης.

Η απαρτία επιτυγχάνεται με την παρουσία του ¼ των μετόχων-μελών του Οργανισμού.

Τρίτη Τακτική Γενική Συνέλευση

Αν και πάλι δεν επιτευχθεί απαρτία, η Γενική Συνέλευση συγκαλείται εκ νέου την 13η Ιουνίου 2013, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12.00 στην αίθουσα ΟΛΥΜΠΙΑ του ξενοδοχείου DIVANI CARAVEL και με τα ίδια θέματα της Ημερήσιας Διάταξης.

Η απαρτία στην τρίτη αυτή Τακτική Γενική Συνέλευση επιτυγχάνεται με την παρουσία του 1/10 των μετόχων-μελών του Οργανισμού.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Η γνώμη σας μετράει για μάς