13 Ιουν 2013

Κοινοτικές επιφυλάξεις για τις ομαδικές απολύσεις στην ΕΡΤ

Σοβαρές επιφυλάξεις για την νομική διαχείριση της υπόθεσης της ΕΡΤ διατυπώνουν στελέχη του
Ευρωσυστήματος με μεγάλη νομική εμπειρία και θεωρούν πως οι αποφάσεις της ελληνικής Κυβέρνησης δεν είναι πλήρως εναρμονισμένες με το Κοινοτικό Δίκαιο και ενδεχομένως να υπάρχει ζήτημα τόσο με τις ομαδικές απολύσεις, όσο και με τη μεταβίβαση της επιχείρησης εκμετάλλευσης.


Σύμφωνα με τα «Νέα» τα εν λόγω στελέχη θεωρούν πως οι χειρισμοί που έχουν ακολουθηθεί από την κυβέρνηση θα ανοίξουν το δρόμο της επαναπρόσληψης εκατοντάδων εργαζομένων από τους απολυθέντες της ΕΡΤ, ενώ θα  οδηγήσουν και σε πλήθος αγωγών κατά της Νέας Ελληνικής Ραδιοφωνίας, Ιντερνέτ και Τηλεόραση ΑΕ.

Τα στελέχη του Ευρωσυστήματος τονίζουν πως ενδεχόμενη ερμηνεία της kυβέρνησης ότι κατάργηση του φορέα και των οργανικών θέσεων των υπαλλήλων του συνεπάγεται πως παύει να ισχύει η διαδικασία των ομαδικών απολύσεων αποτελεί ενδεχομένως καταστρατήγηση των Κοινοτικών Οδηγιών 75/129 και 92/56.

Πάντως, στελέχη του υπουργείου Οικονομικών που ρωτήθηκαν για το θέμα, αλλά και νομικοί κύκλοι στους οποίους ανέφεραν πως ο Έλληνας νομοθέτης εξαιρεί από το σύνολο της διαδικασίας των ομαδικών απολύσεων αυτές που γίνονται λόγω άμεσου κλεισίματος της επιχείρησης, ανεξαρτήτως της ύπαρξης δικαστικής απόφασης.

Προβληματισμό εκφράζουν τα Κοινοτικά στελέχη και για τη σύγκρουση της απόφασης του Ελληνικού Δημοσίου για κλείσιμο της ΕΡΤ με την Κοινοτική Οδηγία 98/50 (έχει μεταφερθεί στο Ελληνικό Δίκαιο με το Προεδρικό Διάταγμα 178/2002).

Σκοπός της Οδηγίας είναι η προστασία των δικαιωμάτων των εργαζομένων σε περίπτωση μεταβίβασης επιχειρήσεων, εγκαταστάσεων ή τμημάτων εγκαταστάσεων ή επιχειρήσεων.

Η Οδηγία αυτή που εφαρμόζεται και σε δημόσιες ή ιδιωτικές επιχειρήσεις, οι οποίες ασκούν κερδοσκοπικές ή μη οικονομικές δραστηριότητες, μεταξύ άλλων αναφέρει πως η μεταβίβαση της επιχείρησης δεν συνιστά αυτή καθ' αυτή λόγο απόλυσης εργαζομένων.

Καθώς το υπουργείο Οικονομικών ως διάδοχος φορέας θα δώσει στη Νέα Ελληνική Ραδιοφωνία, Ιντερνέτ και Τηλεόραση ΑΕ, τις ραδιοσυχνότητες και  τον εξοπλισμό της ΕΡΤ και εν συνεχεία θα προσλάβει μέρος των απολυθέντων τότε, βάσει των εκτιμήσεων των Κοινοτικών στελεχών, τίθεται αυτομάτως ζήτημα καταστρατήγησης της  Οδηγίας 98/50 και ενδεχομένως να εγερθούν αξιώσεις με την επίκληση του ΠΔ 178/2002.

Οι αποζημιώσεις

Δυσφορία εκφράζεται εκ μέρους της ΕΕ και στο ζήτημα των αποζημιώσεων απόλυσης των εργαζομένων της ΕΡΤ.

Καθώς οι μη προειδοποιημένες απολύσεις συνεπάγονται την λήψη της μεγαλύτερης προβλεπόμενης αποζημιώσεις από τους εργαζόμενους της επιχείρησης.

Σύμφωνα με νομικούς και βάσει της νομολογίας του ΣτΕ, η αποχώρηση των 2.000 επιόρκων δημοσίων υπαλλήλων δεν θα κόστιζε ούτε ένα ευρώ στο Δημόσιο, ενώ η αποζημίωση απόλυσης των απολυθέντων της καταργηθείσας ΕΡΤ θα απαιτήσει δεκάδες εκατομμύρια ευρώ.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στις αρχικές προθέσεις του υπουργείου Οικονομικών ήταν να θέσει ως όρο στους εργαζομένους που θα προσληφθούν στην Νέα Ελληνική Ραδιοφωνία, Ιντερνέτ και Τηλεόραση ΑΕ και προέρχονται από την ΕΡΤ την επιστροφή της αποζημίωσης που θα λάβουν από το Δημόσιο  ως αχρεωστήτως καταβληθείσας.

Ωστόσο τελικά υπάρχει υπαναχώρηση από αυτές τις θέσεις. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις νομικών κύκλων το θέμα αυτό θα περιέπλεκε ακόμη περισσότερο την κατάσταση, καθώς θα μπορούσε να εγείρει θέμα νομικής σχέσης  μεταξύ μεταβιβάζοντα (ΕΡΤ) και διαδόχου (ΝΕΡΙΤ).

Πηγή: in.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Η γνώμη σας μετράει για μάς