20 Δεκ 2011

Εκδόθηκαν οι πρώτες αποφάσεις υπερ των εργαζομένων της Ελευθεροτυπίας

Βγήκαν οι αποφάσεις του Ειρηνοδικείου Αθηνών για τις πρώτες αιτήσεις ασφαλιστικών μέτρων, που συζητήθηκαν στις 16 Νοεμβρίου του 2011. Με την υπ' αριθμόν 7512/11 απόφαση του Ειρηνοδικείου έγιναν δεκτές οι αιτήσεις των πρώτων ασφαλιστικών μέτρων που είχαν καταθέσει 91 δημοσιογράφοι της Χ.Κ Τεγόπουλος και οι οποίες είχαν συζητηθεί στις 16/11/11. Με την απόφαση 7513/11 έγιναν δεκτές οι αιτήσεις ασφαλιστικών μέτρων και των 75 διοικητικών υπαλλήλων. Θετική ήταν η απόφαση για τις πρώτες αιτήσεις ασφαλιστικών μέτρων 38 τεχνικών. Επιδικάσθηκαν προσωρινά στον καθένα τα ποσά που οφείλονται στους εργαζόμενους για το διάστημα Αύγουστος - Σεπτέμβριος. Οι αποφάσεις θα καθαρογραφούν, ακολούθως θα κοινοποιηθούν στην Χ.Κ Τεγόπουλος και στη συνέχεια θα αρχίσει η διαδικασία της κατάσχεσης εσόδων εις χείρας τρίτων. Εκκρεμούν οι αποφάσεις για τα ασφαλιστικά μέτρα που συζητήθηκαν στο Ειρηνοδικείο στις 23/11 και στις 19/12.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Η γνώμη σας μετράει για μάς