2 Δεκ 2011

Τα κόλπα Γιαννικου με τις διαφημιτστικές

Σε πολύ ακριβότερες των πραγματικών τιμές αγόραζε τα πνευματικά δικαιώματα η εκδοτική Modern Times A.E. -η οποία ελέγχεται από συμφέροντα της οικογένειας του Κώστα Γιαννίκου- για την αναπαραγωγή ταινιών από offshore κυπριακές εταιρείες που ελέγχονταν επίσης από τον ίδιο. Αυτές με τη σειρά τους είχαν αποκτήσει τα δικαιώματα αυτά από άλλες εταιρείες, που όμως τα είχαν αγοράσει όχι μόνο σε πολύ χαμηλότερες τιμές, αλλά σε ορισμένες περιπτώσεις (οπτικοακουστικού υλικού που είναι ελεύθερο δικαιωμάτων) ακόμα και δωρεάν, ισχυρίζονται οι ίδιες πηγές.

Ως συνδεόμενες με τον επιχειρηματία εταιρείες αναφέρονται, μεταξύ άλλων, offshore όπως οι Everend και Skarlet Sky. Η δυνατότητα της Modern Times να καταβάλει τα υπερτιμολογημένα δικαιώματα εξηγείται.., σύμφωνα με τις σχετικές πληροφορίες, από σειρά αυξήσεων κεφαλαίου με την καταβολή μετρητών.
Εχοντας εγγράψει τις υψηλότερες των αρχικών αξίες του οπτικοακουστικού υλικού στα περιουσιακά της στοιχεία, η Modern Times το μεταβίβαζε, όπως φαίνεται, με τη σειρά της σε ακόμα υψηλότερες τιμές σε συνδεόμενες διαφημιστικές εταιρείες, από τις οποίες ελάμβανε μεταχρονολογημένες επιταγές. Τις επιταγές αυτές παρείχε ως εξασφάλιση (collateral) σε τράπεζες για να λάβει χρηματοδοτήσεις, όπως προκύπτει από δανειακές συμβάσεις που έχει στη διάθεσή της η «Κ». Είναι χαρακτηριστικό ότι κεφάλαια αξίας 7 εκατομμυρίων ευρώ αντλήθηκαν με μόνον δύο αυτού του τύπου δανειακές συμβάσεις.


Τελικώς οι διαφημιστικές, έπειτα και από νέα προσαύξηση στην τιμή, μεταβιβάζουν τα δικαιώματα αυτά στο Alter δίνοντας στον σταθμό μεταχρονολογημένες επιταγές. Ετσι, αναφέρουν οι ίδιες πάντα πηγές, «ελέγχεται η αλυσίδα των επιταγών ώστε να μην εμφανίζονται από τις διαφημιστικές επιταγές προς πληρωμή, εάν δεν έχουν εξοφληθεί πρώτα οι επιταγές της Modern Times».

Παράλληλα το Alter φέρεται να αναθέτει στις διαφημιστικές διάφορες εργασίες, όπως επεξεργασίας τηλεοπτικών προγραμμάτων, με υψηλά τιμήματα, με στόχο ο ΦΠΑ των μεταξύ τους συναλλαγών να «πιστώνεται». Εν κατακλείδι, το Alter φέρεται να υπέγραφε συμβάσεις με τη Modern Times με υπερτιμολογημένες τις αξίες των εσωτερικών προγραμμάτων του, ενώ η Modern Times σύναπτε παράλληλα συμβάσεις (αντίστροφες) των υπερτιμολογημένων εκδοτικών της προϊόντων προς το Alter, ώστε να πιστώνεται ο ΦΠΑ, εξηγούν οι σχετικές πληροφορίες.

-πηγή: Καθημερινή

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Η γνώμη σας μετράει για μάς